User Tools

Site Tools


spoken_offline_corpora

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
spoken_offline_corpora [2020/02/04 11:46]
mkrawentek
spoken_offline_corpora [2020/02/18 11:13] (current)
mkrawentek
Line 13: Line 13:
  
 ^  corpus ​ ^  description ​ ^  recordings ​ ^  speakers ​ ^   ​word ​ count   ​^ ​ link  ^ ^  corpus ​ ^  description ​ ^  recordings ​ ^  speakers ​ ^   ​word ​ count   ​^ ​ link  ^
-| PELCRA_EMO |A corpus of focused interviews (people reflecting upon their emotions). |  40  |  80  |  252,​000 ​ | [[https://​uniwersytetlodzki-my.sharepoint.com/​personal/​pelcra_uni_lodz_pl/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​id=%2Fpersonal%2Fpelcra%5Funi%5Flodz%5Fpl%2FDocuments%2FSHARE%2FCLARIN%2FSPOKES%2FPELCRA%5FEMO&​originalPath=aHR0cHM6Ly91bml3ZXJzeXRldGxvZHpraS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9wZWxjcmFfdW5pX2xvZHpfcGwvRXR4QkNrNDRqR1pJczI0WERSZHM0bGdCOUpzQXpPeXVWSVdQaDB4UURuSnJQdz9ydGltZT1WQ0M0NWMtUzEwZw|Download]] | +| PELCRA_EMO |A corpus of focused interviews (people reflecting upon their emotions). |  40  |  80  |  252,​000 ​ | [[https://​uniwersytetlodzki-my.sharepoint.com/:f:/g/​personal/​pelcra_uni_lodz_pl/​EtxBCk44jGZIs24XDRds4lgB6VcQvXMjL5MIiTk5RMND_w|Download]] | 
-| PELCRA_LUZ |A corpus of open interviews. |  21  |  42  |  213,​000 ​ | [[https://​uniwersytetlodzki-my.sharepoint.com/​personal/​pelcra_uni_lodz_pl/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpelcra%5Funi%5Flodz%5Fpl%2FDocuments%2FSHARE%2FCLARIN%2FSPOKES%2FPELCRA%5FLUZ&​originalPath=aHR0cHM6Ly91bml3ZXJzeXRldGxvZHpraS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9wZWxjcmFfdW5pX2xvZHpfcGwvRW5NZ3EwYU9wUFZHdlllUl9TYmpaSU1CbWpVZFhXX0dZc0tYMUhubVFFYldBZz9ydGltZT01bkFLNk0tUzEwZw|Download]] | +| PELCRA_LUZ |A corpus of open interviews. |  21  |  42  |  213,​000 ​ | [[https://​uniwersytetlodzki-my.sharepoint.com/:f:/g/​personal/​pelcra_uni_lodz_pl/​EnMgq0aOpPVGvYeR_SbjZIMBkVspBYzr_vKu-wT1el9tCA?e=OHOk5m|Download]] | 
-| PELCRA_EMI |A corpus of Polish emmigrants to Scotland. |  22  |  44  |  96,​000 ​ | [[https://​uniwersytetlodzki-my.sharepoint.com/​personal/​pelcra_uni_lodz_pl/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​id=%2Fpersonal%2Fpelcra%5Funi%5Flodz%5Fpl%2FDocuments%2FSHARE%2FCLARIN%2FSPOKES%2FPELCRA%5FEMI%2FDEV&​originalPath=aHR0cHM6Ly91bml3ZXJzeXRldGxvZHpraS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9wZWxjcmFfdW5pX2xvZHpfcGwvRWdiR3J2VGVHNjVLanc0ZVlOQVppdVlCTUZBUEpGa2RoYjd0dFBCbzF3U0x3dz9ydGltZT0ya2liNDgtUzEwZw|Download]] | +| PELCRA_EMI |A corpus of Polish emmigrants to Scotland. |  22  |  44  |  96,​000 ​ | [[https://​uniwersytetlodzki-my.sharepoint.com/:f:/g/​personal/​pelcra_uni_lodz_pl/​EsQGN4aIZJtIpntlujPO-ZMBqC4PV25c_WY4hfHVWy6sgQ|Download]] | 
-| PELCRA_PARL |Samples of spoken parliamentary data. |  48  |  241  |  99,​000 ​ | [[https://​uniwersytetlodzki-my.sharepoint.com/​personal/​pelcra_uni_lodz_pl/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​id=%2Fpersonal%2Fpelcra%5Funi%5Flodz%5Fpl%2FDocuments%2FSHARE%2FCLARIN%2FSPOKES%2FPELCRA%5FPARL&​originalPath=aHR0cHM6Ly91bml3ZXJzeXRldGxvZHpraS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9wZWxjcmFfdW5pX2xvZHpfcGwvRXBQZWhpa3FHcVpKbHRyQUtsVnAzazBCUFhlMF9OaHdlYjRjYzBpbWZEUy12Zz9ydGltZT12XzdXNGMtUzEwZw|Download]] |+| PELCRA_PARL |Samples of spoken parliamentary data. |  48  |  241  |  99,​000 ​ | [[https://​uniwersytetlodzki-my.sharepoint.com/:f:/g/​personal/​pelcra_uni_lodz_pl/​EpPehikqGqZJltrAKlVp3k0BOeyzEgBBO_ZwmFC9WaLbWw|Download]] |
 | PELCRA_YT |Samples of Polish YouTubers'​ videos. |  25  |  106  |  49,​000 ​ | [[https://​uniwersytetlodzki-my.sharepoint.com/​personal/​pelcra_uni_lodz_pl/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​originalPath=aHR0cHM6Ly91bml3ZXJzeXRldGxvZHpraS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9wZWxjcmFfdW5pX2xvZHpfcGwvRWtRcnpLUkRrX1ZJczc5b1VNX093TThCeFV3OXVPVGFuVEhDUy15OFFiQmU1QT9ydGltZT14aUtjS3MtUzEwZw&​id=%2Fpersonal%2Fpelcra%5Funi%5Flodz%5Fpl%2FDocuments%2FSHARE%2FCLARIN%2FSPOKES%2FPELCRA%5FYT%2FPELCRA%5FYT%5F1%2FDEV|Download]] | | PELCRA_YT |Samples of Polish YouTubers'​ videos. |  25  |  106  |  49,​000 ​ | [[https://​uniwersytetlodzki-my.sharepoint.com/​personal/​pelcra_uni_lodz_pl/​_layouts/​15/​onedrive.aspx?​originalPath=aHR0cHM6Ly91bml3ZXJzeXRldGxvZHpraS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9wZWxjcmFfdW5pX2xvZHpfcGwvRWtRcnpLUkRrX1ZJczc5b1VNX093TThCeFV3OXVPVGFuVEhDUy15OFFiQmU1QT9ydGltZT14aUtjS3MtUzEwZw&​id=%2Fpersonal%2Fpelcra%5Funi%5Flodz%5Fpl%2FDocuments%2FSHARE%2FCLARIN%2FSPOKES%2FPELCRA%5FYT%2FPELCRA%5FYT%5F1%2FDEV|Download]] |
-| MOWA_MIAST |A corpus of Polish conversations recorded in the 1980s. |  28  |  103  |  130,​000 ​ | [[https://​uniwersytetlodzki-my.sharepoint.com/:​f:/​g/​personal/​pelcra_uni_lodz_pl/​EtWATHSZwc5HtBo_BLQ_zv8BXQgVAH4DovAgywfDQ-mETQ?e=vAXcEW|Download]] |+| MOWA_MIAST |A corpus of Polish conversations recorded in the 1980s. |  28  |  103  |  130,​000 ​ | [[https://​uniwersytetlodzki-my.sharepoint.com/:​f:/​g/​personal/​pelcra_uni_lodz_pl/​EtWATHSZwc5HtBo_BLQ_zv8BXQgVAH4DovAgywfDQ-mETQ|Download]] |
  
    
spoken_offline_corpora.1580813185.txt.gz · Last modified: 2020/02/04 11:46 by mkrawentek